Mis on Sanitaarraie ja kuidas Sanitaarraiet teostada?


Sanitaarraie on üks mitmest hooldusraie tüübist


Sanitaarraiet tehakse, et eemaldada metsast kahjustada saanud, või haiged puud. Eeskiri mis reguleerib metsa majandamist lubab raietööde käigus raiuda surevaid, või juba surnud puid. Samuti võib sanitaarraie käigus raiuda puid millel on tüvemädanik või puid millel on tüvemädaniku tekitavate viljakehadega puid. Lisaks kuulub sanitaarraie käigus eemaldatavate puude hulka tüvekahjurite leviku all kannatavaid puid ning üldiselt puid mille koor on 30% tüve ulatuses kahjustatud. Kuuskede puhul vähemalt 10% tüve ulatuses kahjustatud koorega puid. Sanitaarraie käigus võib ka eemaldada seemnepuid, mis on vaid seemendamise eesmärgil istutatud, või metsas kasvamas, samuti ka tühjal metsamaal olevaid üksikpuude rinde puid.

Miks tasub teha Sanitaarraiet?


Sanitaarraie käigus eemaldatakse haigeid või juba surnud puid. Seeläbi saab mets tervemaks ning seeläbi saab peatada erinevate kahjurite levikut. Sanitaarraie, nagu nimigi ütleb on sanitaarsel eesmärgil - ehk Sanitaarraiet teostatakse eelkõige, et parandada metsa tervislikku seisundit.


Sanitaarraie äärmistel juhtudel


Kui metsas oleval puistul on tugevad kahjustused, ehk kui metsas kasvavate tervete puude maht jääb alla 40% - võib Sanitaarraie käigus teha erakordse lageraie. Sellistel juhtudel tasub küsida abi kindlasti ekspertidelt (metsaseltsist või metsaühistust) ning võtta ühendust Keskkonnaametiga, et tellida sealt metsakaitseline ekspertiisiakt. Metsakaitselise ekspertiisiakti koostamine võib võtta seadusest tulenevalt kuni poolteist kalendrikuud. Sellise akti koostamise kulud võtab riik enda kanda ning aktis kirjeldatakse millest on kahjud põhjustatud, kahjude ulatus ja kuidas antud kahjusid metsale likvideerida. Metsakaitselises aktis on toodud raiemaht ja raietööde viis ning seejärel tuleb raietööd teostada lähima 1 aasta jooksul.

Metsakaitse seadusest saate lähemalt lugeda Riigiteatajast Metsakaitseseadus


Metsamajandamiskava, metsateatis ja metsa majandamise planeerimine


Kui te vajate abi metsateatise esitamisel, raietööde planeerimisel või raietööde teostamisel, vaadake lähemalt Metsateatise või Keskkonnaameti koduleheküljelt.

Kui teid huvitab metsamajandamiskava ehk tavakeeli metsamajanduskava taotlemine vaadake lähemalt SIIT.

Huvikorral vaadake ka kokkuvõtet teemal kuidas müüa raieõigust postitusest Raieõiguse Ost või üldist infot raieõiguse kohta raieoiguse kodulehelt.

Kui teil on lisaküsimusi mis puudutab Sanitaarraiet, või raieid üldiselt saate alati pöörduda kohaliku keskkonnaspetsialisti juurde teile lähimas omavalitses. Nende kontaktid leiate SIIT.

Kasulikku infot:

Sanitaarraie.ee

Kõik vajalik Sanitaarraie kohta. Kuidas Sanitaarraiet teostada, kontaktid ja muud kasulikku informatsiooni metsaomanikule!

Sanitaarraie


Kogu info Sanitaarraie teostamisest. Vaadake ka teisi meie lehti Valgustusraie.ee, Harvendusraie.ee ja Metsateatis.ee - Meie poolt hallatavad koduleheküljed on puhtalt informatiivsel eesmärgil ning meie lehel pole reklaami!